Catalogació de les col·leccions complementàries

   S'han inventariat i començat a catalogar els fons documentals del CeDocBiV amb la Unitat de Procès Tècnic del CRAI.  Aquests fons inclouen fotografies, correspondència científica, preparacions microscòpiques, etc. Trobareu més informació a la nova pàgina del nostre portal