Fitxers

       Aquesta col·lecció inclou les fitxes que elaboraven els investigadors abans de la invenció dels ordinadors per recopilar les cites o mostres estudiades d’un determinat tàxon o, molt freqüentment la bibliografia consultada, amb indicacions de la informació obtinguda.

      Cal esmentar especialment   el fitxer que recull totes les plantes que hi havia a l’antic herbari de la Facultat de Biologia, amb indicació de les localitats de procedència (més de 30.000 fitxes) o bé els fitxers de recomptes cromosòmics que va elaborar Maria Àngels Cardona i Florit (1940 -1991), com a part de la investigació en citogenètica d’espècies mediterrànies, especialment ibèriques, a partir de dades pròpies i, sobretot, bibliogràfiques.

 

 

 

 

Sense definir