Festuca borderei (Hack.) K.Richt. - BCN 52795

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre el Port Vell de Toro. Vall d'Aran
Recol·lectors:
Carreras Raurell, Jordi & Carrillo Ortuño, Empar