Campanula precatoria Timb.-Lagr. - BCN 52801

Espècies amenaçades
Familia:
CAMPANULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
St. Joan de l'Erm. Riera de Sta Magdalena.
Recol·lectors:
Farràs i Blas, Antoni