Ranunculus ruscinonensis Landolt - BCN 52802

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Ginebreda (cap al Pradell)
Recol·lectors:
Vigo Bonada, Josep & al