Festuca durissima (Hack.) Kerguélen - BCN 52805

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Coll de Moixeró
Recol·lectors:
Soriano Tomàs, Ignasi