Rosa micrantha x canina - BCN 70183

Tipus Cormòfits
Familia:
ROSACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, prop de Bu-Meziat (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta