Digitalis obscura L. subsp. laciniata (Lindl.) Maire - BCN 70871

Tipus Cormòfits
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: Yebel Hammam (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta