Arabis nova Vill. subsp. iberica Rivas Mart. ex Talavera - BCN 72336

Tipus Cormòfits
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
montis Tidiguin
Recol·lectors:
no consta