Bromus maroccanus Pau & Font Quer - BCN 73982

Tipus Cormòfits
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: a prop de Yebel Malmusi (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta