Hordeum murinum L. - BCN 73997

Tipus Cormòfits
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: prop de Marsa Saguira (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta