Iberis nazarita Moreno subsp. maroccana (Pau) J.M.Monts. - BCN 74219

Tipus Cormòfits
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
collis Bab de Ruida (Beni Darkul)
Recol·lectors:
no consta