Catananche caerulea L. - BCN-S 1080

General
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
La Corriu. Pujant a Guixers
Recol·lectors:
Guàrdia Rúbies, R.
Consulta:
Carpoteca del Solsonès