Betula pubescens Ehrh. - BCN-S 1100

General
Familia:
BETULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Estany de Sant Maurici
Recol·lectors:
Petit & Illa
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici