Sorbus aucuparia L. - BCN-S 1114

General
Familia:
ROSACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sant Maurici
Recol·lectors:
Illa, E.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici