Arenaria purpurascens Ramond ex DC. - BCN-S 1300

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Congesta Grossa dels Encantats
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici