Androsace carnea L. - BCN-S 1302

General
Familia:
PRIMULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Clot de la Pena
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici