Spergularia sp. - BCN-S 1346

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Sallent
Recol·lectors:
no consta
Consulta: