Ranunculus platanifolius L. - BCN-S 1424

General
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vall de Conangles
Recol·lectors:
no consta
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici