Cirsium monspessulanum (L.) Hill - BCN-S 1443

General
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vall de Peguera
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici