Arenaria grandiflora L. - BCN-S 1543

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota el pic de Planamorrons (Gelada)
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici