Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. laricifolia - BCN-S 1568

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Costa del Alls (Vall de Peguera)
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici