Ranunculus thora L. - BCN-S 1577

General
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Pales de Ruda
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici