Ribes uva-crispa L. - BCN-S 1615

General
Familia:
GROSSULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Feixans de Sant Nicolau
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici