Stipa pennata L. - BCN-S 1642

General
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Solana de Llacs
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici