Dianthus carthusianorum L. - BCN-S 1968

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Araós (Vall Ferrera), a les Bordes de Virós
Recol·lectors:
Ninot, J. M.
Consulta: