Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus - BCN-S 1992

Brassicàcies
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Torroella de Montgrí, a l'entrada del poble
Recol·lectors:
Abellán, Daniel
bcns1992ll.jpg
Consulta: