Astragalus incanus L. subsp. nummularioides (Desf. ex DC.) Maire - BCN 121313

Tipus Cormòfits
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Tarragona: Serra de Balaguer, torrent de Lascanals
Recol·lectors:
no consta