Silene sericea All. - BCN-S 736

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Index Seminum (Golf de Pinarellu, Còrsega)
Recol·lectors:
no consta
Consulta: