Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - BCN-D- 17

Herbari Docent
Nom comú:
Vern, verna, arbre negre, mosquiter
Familia:
Betulàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Prullans, Cerdanya.
Recol·lectors:
J. M. Ninot