Blackstonia perfoliata (L.) Huds. - BCN-D- 215

Herbari Docent
Nom comú:
Estrelada, herba groga
Familia:
Gencianàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia