Sonchus tenerrimus L. - BCN-D- 4

Herbari Docent
Nom comú:
Lletsó
Familia:
Asteràcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Barcelona. Zona universitària
Recol·lectors:
R. Guàrdia