Carex flacca Schreb. - BCN-D- 40

Herbari Docent
Familia:
Ciperàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vallirana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Recol·lectors:
J. M. Ninot