Euphorbia amygdaloides L. - BCN-D- 187

Herbari Docent
Nom comú:
Lleteresa, Llet de bruixa
Familia:
Euforbiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia