Lathyrus pratensis L. - BCN-D- 183

Herbari Docent
Nom comú:
Gerdell bord, Guixa de prat guixa de prat gerdell bord, guixa de prat, guixeta, guixó de prat
Familia:
Fabàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia