Mercurialis perennis L. - BCN-D- 97

Herbari Docent
Nom comú:
Blet, malcoratge, malcoratge de bosc, melcoratge de bosc, murcarol
Familia:
Euforbiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Riera de Canyamars. Maresme.
Recol·lectors:
A. Sànchez Cuxart