Pistacia terebinthus L. - BCN-D- 166

Herbari Docent
Nom comú:
Noguerola, cornicabra, llampuga
Familia:
Anacardiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota el castell d'Olèrdola.
Recol·lectors:
J. M. Ninot