Thymus vulgaris L. - BCN-D- 159

Herbari Docent
Nom comú:
Farigola, timó, tomell
Familia:
Lamiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre Vallirana, cap al Corral. Baix Llobregat.
Recol·lectors:
J. M. Ninot