Urtica dioica L. - BCN-D- 117

Herbari Docent
Nom comú:
Ortiga major
Familia:
Urticàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vora Queixans, marges del Segre. Cerdanya.
Recol·lectors:
R. Guàrdia & I. Soriano