Viscum album L. - BCN-D- 161

Herbari Docent
Nom comú:
Vesc, herba joca, visc
Familia:
Santalàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Obaga de la Vall d'Espot.
Recol·lectors:
J. M. Ninot