Acer opalus Mill. - BCN-D- 217

Herbari Docent
Nom comú:
Blada
Familia:
Aceràcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia