Zygophyllum fabago L. - BCN-S 1085

General
Familia:
ZYGOPHYLLACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Entre la Ràpida de Balaguer i La Sentiu
Recol·lectors:
Guàrdia Rúbies, R.
Consulta: