Anagallis arvensis L. - BCN-S 1091

General
Familia:
PRIMULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Puig Aguilar. Serra de Guixers
Recol·lectors:
Guàrdia Rúbies, R.
Consulta:
Carpoteca del Solsonès