Carex macrostylon Lapeyr. - BCN-S 1107

General
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Encantats
Recol·lectors:
Petit & Illa
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici