Carex pyrenaica Wahlenb. - BCN-S 1115

General
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Gerber
Recol·lectors:
Petit, A. & Illa, E.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici