Cerastium cerastoides (L.) Britton - BCN-S 1122

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Port de Ratera
Recol·lectors:
Lluent, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici