Jasonia tuberosa (L.) DC. - BCN-S 1128

General
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vallcebre
Recol·lectors:
Guàrdia Rúbies, R.
Consulta: