Paradisea liliastrum (L.) Bertol. - BCN-S 1179

General
Familia:
LILIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Cantals de Monastero.
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici