Eleocharis mamillata H. Lindb. fil. - BCN-S 1224

General
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Estany de Llebreta
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici