Peucedanum ostruthium (L.) Koch - BCN-S 1261

General
Familia:
APIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Presa del Barranc de Muntanyó de Llacs
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici